Menu
Sepet

Direktörümüzden

“Engelsizim.com” sosyal e-ticaret platformu;

Engellilerin sorunlarına çözüm arayan projelerde yıllarca gönüllü olarak hizmet etmiş bir görme engellinin, gerek bu sorunları yakinen bilen sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak, gerekse kendisi de engelli bir birey olarak, engellilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı üretme hassasiyetiyle ortaya çıkardığı bir sosyal sorumluluk projesidir.

 

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 2012 raporlarına göre, Türkiye nüfusunun %12,29’unu fiziksel veya zihinsel nedenlerle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlı bireyler oluşturmaktadır. Doğuştan veya sonradan çeşitli sebeplerle oluşan yetenek kaybı nedeniyle hayatını kısıtlanmış olarak sürdürmek zorunda kalan engelli bireyler, aileleriyle birlikte yaklaşık 25 milyon insanımızı etkileyen sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutlarıyla toplumsal bir sorun gerçeğini yaşamaktadır.

Bireyin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi başına yapması gereken işleri, fiziksel veya zihinsel yeteneklerindeki herhangi bir noksanlık sonucu yapamayışı, kısıtlanmaların ortaya çıkarttığı eksiklik ve zorluk, onu toplumun diğer bireylerinden farklı kılar. Bu farklılık, toplum tarafından kusur olarak algılandığında birey toplumdan dışlanır. Dolayısıyla, bu birey ve yakın çevresi toplumda doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalır. Bu durum, zaten pek çok fiziksel ve zihinsel sıkıntıyla mücadele içinde yaşamak mecburiyetinde olan bireyin bir de, psikolojik, sosyal ve ekonomik engellerle karşılaşmasına sebep olur.

 

Ancak, engelliliğine rağmen toplum hayatında, başkalarıyla eşit düzeyde yer alma fırsatlarından yararlanabilme imkânına sahip olması halinde, kişi engelli olmaktan çıkar. Bu da hem bireyin kendi hayatında daha özgür hissetmesine, özgüvenli ve mutlu olmasına hem de aile ve toplum hayatına daha etkin katılabilmesine imkân sağlar. Engelli birey bu sayede “engelsizim” duygusuyla yaşama daha sıkı tutunur.

 

Bu noktadan hareketle, Engelsizim.com projesiyle;

her gruptan engellinin karşılaştığı fırsat eşitsizliğinin, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenebilmelerinin önünde engel teşkil ettiğinin farkında olarak; hayata tutunmaya çalışan ve bunun için de kendi çabasıyla birşeyler üreten engellilere, e-ticaret platformu temelli bir tasarımla sanal ortamda kendi gelirlerini kazanma imkanı oluşturuyor ve satış desteği sağlıyoruz. Böylece, sadece küçük yatırımlar yaparak, hâlihazırdaki üretim çabalarını ve kapasitelerini geliştirmelerini destekliyoruz. Bu sayede, hem ürettiklerini, hem hikâyelerini sizlerle paylaşmalarına zemin oluşturuyoruz.

 

Bir gün bir trafik kazasıyla, ya da tıpta tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanarak… ama sebep her ne olursa olsun, her birey aslında potansiyel bir engellidir. Bu empatiyle, sizleri engellilere destek olmaya, sitemizden alış-veriş yaparak onların hayatındaki ekonomik engellerin kaldırılmasına katkı sağlamaya davet ediyoruz!